Fyzio-Lin - De praktijk

De Huisregels van Fyzio-Lin

Wachtruimte
De wachtruimte van de praktijk bevindt zich op de begane grond. Zou u daar willen plaatsnemen tot ik u kom halen om mee naar de eerste verdieping te gaan.

De eerste afspraak
De eerste afspraak duurt 75 minuten en bestaat uit intake, onderzoek, opstellen behandelplan en behandeling. Brengt u voor de eerste inschrijving alstublieft een identiteitsbewijs mee en voor de betaling een PIN-pas of contanten.
In het kader van de hygiene, is het prettig als u bij elk bezoek een schone handdoek meebrengt.

Afspraak afzeggen
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, ongeacht de reden, dient u minimaal 24 uur vooraf deze afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Wanneer u binnen deze 24 uur een afspraak afzegt of niet verschijnt op de afgesproken tijd zal het tarief in beginsel in rekening gebracht worden wat op de prijslijst op de website staat vermeld. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw verzekering en komen dus voor uw eigen rekening. Afzeggen kan telefonisch of via email.
Het is echter raadzaam voor de continuïteit van de behandeling afspraken niet af te zeggen.

Betaling
Aan het einde van elke afspraak is het de bedoeling dat u aansluitend aan de behandeling meteen afrekent ,bij voorkeur per PIN of contant.  U ontvangt via email of desgewenst op papier een gespecificeerde nota, die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een  groot deel of het geheel vergoed. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden onder “niet-gecontracteerde zorg”. Er zijn verzekeraars die een verwijzing noodzakelijk achten. Heeft u hier vragen over kunt u altijd bij mij terecht.

Prijswijzigingen
Jaarlijks zal de praktijk alle tarieven heroverwegen en indien nodig aanpassen.

Niet-gecontracteerde zorg
Fyzio-Lin werkt zonder contracten met verzekeraars. Dit is omdat ik van mening ben dat de kwaliteit van de door mij gegeven zorg in de daadwerkelijke behandeling en aandacht voor uw probleem zit. Ik ga voor een tevreden client met een goed behandelresultaat, en  niet voor het naleven van alle verschillende regeltjes per verzekeraar die zij mij als therapeut opleggen, waarmee téveel kostbare behandeltijd verloren gaat aan het afvinken en invullen van allerlei administratieve lijstjes. De behandeltijd per keer is 15 minuten langer, waardoor u minder vaak hoeft te komen; dit scheelt u tijd en kosten. 

U krijgt na afloop van de behandeling uw rekening op papier en/of via de mail, welke u bij uw ziektenkostenverzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van uw polis krijgt u alles, of een groot deel van de behandeling vergoed.

Te laat:
Indien u te laat komt voor een afspraak gaat dit van uw eigen gereserveerde behandeltijd af.

Eigendommen
De praktijk is niet aansprakelijk voor vermiste of verloren voorwerpen/eigendommen.

Klachten
Fyzio-Lin is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Mocht u een klacht of opmerking hebben of enigerwijs andere problemen ervaren dan hoop ik dat u dit eerst met mij persoonlijk bespreekt. Ik verwacht dat we er dan samen in de meeste gevallen snel uit zijn. Indien dit niet tot een voor u acceptabele oplossing leidt,  dient u schriftelijk (mail of post) deze klacht kenbaar maken bij de praktijk. Dan zal er met een mediator gezamenlijk geprobeerd worden tot een oplossing te komen.
Zie hiervoor ook: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut

Privacy
De praktijk beschikt over een afgesloten ruimte waarmee uw privacy is gewaarborgd. Er zal geen informatie over u of uw gezondheid bij derden terecht komen zonder uw toestemming, in overeenstemming met de AVG.