Beweeg weer vrij - Fyzio-Lin

Urineverlies

Bij urineverlies of incontinentie is er sprake van het niet goed kunnen ophouden van urine. Dit kan dagelijks gebeuren of eens per week zijn, tijdens sportuitoefening of juist bij aandrang. Urineverlies heeft vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Veel mensen met deze klachten kennen ondertussen alle toiletten in de stad of blijven juist meer thuis in verband met dit probleem.

Urineverlies kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld door doorgemaakte zwangerschappen en bevallingen, door verzakkingen, door een slechte bekkenbodemfunctie en door operaties. Meestal zijn er meerdere factoren aanwezig die aanleiding geven tot urineverlies.

Er zijn verschillende vormen van urineverlies:

Stressincontinentie            

Stressincontinentie is ongewild urineverlies bij inspanning – zoals hoesten, tillen, vrijen, sporten, lachen – wordt ‘stress’ incontinentie genoemd. Stress betekent in dit geval ‘druk’, een druk die in de buikholte ontstaat door inspanning. Daardoor verliest u urine. Zonder dat u daar de aandrang voor voelt. De aandoening wordt ook wel ‘inspanningscontinentie’ genoemd. Deze vorm van incontinentie komt het meest voor bij vrouwen, ongeacht hun leeftijd (1 op de 4 vrouwen van boven de 35 jaar heeft er last van). Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals bevalling(en), leeftijd, longaandoeningen (COPD) en overgewicht.

Urge-incontinentie

Urge-incontinentie wordt ook wel ‘aandrang’ incontinentie genoemd. Dat betekent dat de aandrang om te plassen plotseling opkomt en niet kan worden onderdrukt. Ook is er vaak sprake van een verhoogde frequentie; u moet vaak naar de wc. Het gebeurt zowel overdag als ’s nachts. De blaas is feitelijk overactief. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals blaasontsteking, stress, vaak nuttigen van caffeinehoudende/alcoholische dranken, of suikerziekte. 

Gemengde incontinentie

Gemengde incontinentie is een combinatie van urge-incontinentie en stress-incontinentie. In ëën op de drie gevallen gaat urge-incontinentie gepaard met stressincontinentie. 

Druppelincontinentie

Deze vorm ontstaat doordat de urine niet goed kan afvloeien uit de blaas, waardoor die overvol raakt. Het urineverlies is te vergelijken met wat er gebeurt als je met een te vol glas water loopt: onregelmatig verlies van druppeltjes. Het komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen en vaak zijn prostaatproblemen de oorzaak. Een andere oorzaak, zowel bij mannen als bij vrouwen,  kan zijn dat het sluitmechanisme van de blaas niet goed functioneert, waardoor deze steeds een klein beetje open blijft staan. Ook dan kan urine druppelsgewijs naar buiten lopen.

De Oplossing

De meeste vormen van urineverlies zijn met Pelvic Training uitstekend te behandelen!

Er bestaat geen standaard oplossing voor urineverlies.  Dit is maatwerk.  Zoals u kunt zien, zijn de ontstaansredenen vaak heel verschillend. Tijdens de intake gaan we samen op zoek naar de oorzaak of oorzaken van het urineverlies en maken een plan van aanpak voor u. De therapie is erop gericht om de blaas en het bekkenbodemgebied weer in balans te brengen en te houden door middel van het losmaken van de spieren en het bindweefsel in het bekkengebied, lage rug en buikregio. Daarnaast doet u gerichte oefeningen op de Pelvifit,  en oefeningen op de praktijk en thuis en worden er houding- en bewegingsadviezen gegeven. Verder is er aandacht voor toiletgedrag, ademhaling en ontspanning.